شرکت طاووس ترابر نصر

شرکت طاووس ترابر نصر ارائه دهنده خدمات لجستیکی شامل خدمات 3PL، حمل بار، حمل خرده بار، انبارش، توزیع مویرگی، حمل و نصب همزمان لوازم خانگی و خدمات حمل اثاثیه اداری و مسکونی، خود را متعهد به ارائه خدمات با کیفیت منطبق با الزامات قانونی، قراردادی دانسته و پیروی از این الزامات را یکی از مهم ترین مقاصد سازمانی خود محسوب می نماید.

بدین جهت موارد ذیل در خط مشی سازمان منظور گردیده تا سرآغازی جهت بهبود مداوم و دستیابی به اهداف مورد نظر سازمان باشد.

ضروری است تمامی مدیران شرکت، خط مشی تدوین و تصویب شده را به اطلاع تمامی همکاران واحد تحت پوشش خود رسانیده و در دسترس تمام کارکنان، پیمانکاران و سایر گروههای ذینفعان قرار دهند و در چارچوب خط مشی تعریف شده نسبت به تعیین اهداف مورد نظر و همچنین تعیین راههای عمل جهت تحقق آنها اقدام نمایند.

 
تماس با ما

02151650

info@ttn.ir