شرکت طاووس ترابر نصر

استراتژی ما برای سال 2020 شامل تمامی ابعاد اقدامات پایدار و موفق می باشد، با چالش کشیدن وضع موجود در صنعت لجستیک، در تلاش هستیم. تلاش ما در جهت ایجاد هماهنگی بین آیتم مولفه های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در لجستیک و مدیریت زنجیره تامین می باشد.

ttn

اقتصادی

در سال 2020 شرکت طاووس ترابر نصر، بعنوان سردمدار با کیفیت و سودآور که این موقعیت را در بالاترین وضعیت بازار هدف خود حفظ خواهد کرد. به منظور ایجاد درآمد پایدار به سرمایه گذاری در بازارهای روبه رشد، کسب و کارهای مدرن، و تخصصی تر نمودن پرسنلمان ادامه خواهیم داد. یکی از برنامه های اصلی ما ارائه خدمات و محصولات نوآروانه، بر اساس فرآیند های با عملکرد بالا و سیستم های پیشرفته IT خواهد بود. با انجام این موارد و با ارائه راه حل های لجستیکی، مشتریان ما بطور کامل راضی خواهد ماند.

اجتماعی

در سال 2020، ما یکی از بهترین استخدام کنندگان نیرو در صنعت خود خواهیم بود. ما یک شرکت متفاوت بین المللی بوده و الهام بخش و جذب کننده افراد از هر نوع و در هر سنی خواهیم هستیم. همچنین یکیاز برنامه های اصلی ما حمایت از توسعه فردی پرسنل شرکت بوده و مسلما به هر یک از آنها موقعیت های مناسب دیگر را نیز در سراسر شرکت پیشنهاد خواهیم نمود. روابط ما بر اساس اعتماد متقابل و فلسفه مدیریت ما پایه گذاری شده است. پیشنهاد ما برای کارکنانمان یک محیط کاری با در نظر گرفتن نیاز فردی پرسنل و ارزشمندی هر یک از آنها و مشارکت تیمی افراد خواهد بود.

محیطی

با توجه به بالا رفتن اهمیت حفظ محیط زیست در چند دهه اخیر شرکت طاووس ترابر نصر با ارایه خدمات لجستیکی بهینه شده در سال 2020 در سدد کاهش میزان تولید آلایندگی زیست محیطی خواهد بود

ttn

بعنوان یک شرکت پیشرو در حوزه منابع انسانی و محافظ محیط زیست در صنعت لجستیک، در سال 2020 ما بعنوان یکی از شرکت های سرآمد ارائه دهنده خدمات یکپارچه لجستیکی خواهیم بود

 
تماس با ما

02151650

info@ttn.ir